Bug d.o.o., OIB: 05461674840 sa sjedištem u Zagrebu, Milana Ogrizovića 36a (u daljnjem tekstu „Bug”) kao voditelj obrade podataka pripremio je za vas ovu Politiku u namjeri da vas upoznamo s postupkom obrade i zaštite vaših osobnih podataka.

Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova Politika?

Ova Politika odnosi se na obradu osobnih podataka:

Koje vrste podataka o vama prikupljamo

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u interakciju s nama ispunjavajući obrasce na našim mrežnim stranicama, obraćanjem telefonom, putem elektroničke pošte ili na neki drugi način. To uključuje i podatke koje upisujete kad se prijavljujete za korištenje naše mrežne stranice, kad se registrirate ili pretplaćujete na našu uslugu, sudjelujete na forumu, nagradnoj igri, natječaju ili promotivnoj akciji, unosite podatke u prijavni obrazac, itd. Podaci o kojima je riječ mogu biti vaše ime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona, financijski podaci i podaci o kreditnoj kartici ili slično. Ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke povezane s vama (primjerice, podatke o vašem zdravstvenom stanju, spolnoj pripadnosti, rasnom ili etničkom podrijetlu) osim u slučaju (1) da su takvi osjetljivi podaci važni za određenu svrhu za koju i prikupljamo osobne podatke; (2) da je to naša zakonska obveza i/ili (3) da ste nam posebno za to izričito dali suglasnost.

Ostavite li dobrovoljno vaše osobne podatke i učinite li ih javno dostupnima (npr. popunjavanjem neobaveznih polja kod registracije na forumu, ili upisivanjem na komentar u forumu), takve podatke ćemo obrisati isključivo ako to od nas zatražite putem službenog kanala komunikacije ili ako smo dužni tako postupiti prema zakonu.

Svaki put kad posjetite našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće vrste podataka o vama:

  • tehničke podatke, a to primjerice mogu biti IP adresa računala kojim ste se spojili na Internet, podatak o vašem korisničkom imenu, vrsti i verziji preglednika, vremenskoj zoni, vrsti i verziji pregledničkih umetaka, operativnom sustavu i platformi, tipu i nazivu mobilnog uređaja. Ovi se podaci za naše potrebe mogu prikupljati i obrađivati putem kolačića treće strane.
  • podatke o vašem posjetu, a to primjerice može biti cijeli Uniform Resource Locator (URL), clickstream dolaska na našu mrežnu stranicu, kroz našu mrežnu stranicu i odlaska s naše mrežne stranice (uključujući podatak o datumu i vremenu, podatke o informacijama koje ste gledali ili tražili (uključujući podatak o tome koje ste članke najviše čitali, kojim ste kategorijama najviše pristupali, vrijeme odgovora stranice, pogreške u preuzimanju sadržaja, trajanje posjeta određenim stranicama, prosječan broj pregleda članaka na našoj mrežnoj stranici, podaci o interakciji sa stranicom, metode udaljavanja s te stranice na druge mrežne stranice, podatak o ponašanju korisnika, eventualni telefonski broj s kojeg ste zvali ili e-mail adresu s koje ste stupili u kontakt s predstavnicima naše službe za korisnike.

Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova obavijest?

Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s vama (npr. ostvarivanje pretplatničkog odnosa na tiskano izdanje); kada je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obveze (npr. sukladno zakonskim propisima koji uređuju područja zapošljavanja, knjigovodstva, revizije, nadzor nad ravnopravnošću); kada je to nužno radi naših zakonitih interesa (ili zakonitih interesa treće strane) i radi vaših interesa (npr. sigurnost prilikom korištenja usluga) osim u situaciji kada vaša temeljna prava imaju premoć nad navedenim interesima; kada je to potrebno radi zaštite vaših vitalnih interesa (ili vitalnih interesa neke druge osobe); i/ili kada je to u interesu javnosti i u službene svrhe.

Vaše osobne podatke obrađujemo iz više razloga tehničke, administrativne i operativne naravi, primjerice kako bi sadržaji bili prezentirani na način koji je najučinkovitiji za vas i vaše računalo; kako bismo poboljšali našu mrežnu stranicu i njenu funkcionalnost; za potrebe vođenja naše mrežne stranice; za potrebe internih postupaka poput rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida; za potrebe marketinga koji uključuje ciljani marketing kako bismo vam omogućili sadržaje koji će vas više zanimati, te u sklopu naših nastojanja da naša mrežna stranica bude sigurna.

U nekim slučajevima, vaše podatke obrađujemo samo uz vašu privolu. U tom slučaju ćemo prilikom uzimanja vaših osobnih podataka posebno zatražiti vašu izričitu suglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost slanjem elektroničke pošte na zop@bug.hr. Međutim, uskrata daljnje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz vašu suglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju suglasnost.

U slučajevima kada od vas tražimo osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, vi ste nam dužni ustupiti te podatke. To znači da u slučaju da ne dobijemo zatražene osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti provesti naš ugovorni odnos ili ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati.

Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu, podataka o kontaktu i podataka o prebivalištu prikupljamo za potrebe eventualnih ostvarivanja naših prava ili potraživanja. Pravni temelj za obradu ove vrste podataka naš je zakoniti interes da ostvarimo svoja prava u eventualnim sporovima.

Najčešće vaše osobne podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

  • Poslovni kontakti:

Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima možemo obrađivati vaše osobne podatke poput podataka o identitetu uključujući matični broj tvrtke ili OIB, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obveza iz ugovora u kojem ste vi kao naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obveze, i (3) naši zakoniti interesi.

U nekim slučajevima obrađujemo osobne podatke poput imena i kontakta zaposlenika ili ugovornih izvođača naših Poslovnih kontakata za potrebe komunikacije u vezi s izvršenjem nekog posla ugovorenog s našim Poslovnim kontaktom. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obveza iz ugovora u kojem je naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obveze, i (3) naši zakoniti interesi.

Kao našem Poslovnom kontaktu, uz vašu privolu, možemo vam uputiti poslovne obavijesti, podatke o gledanosti i našim sadržajima.

  • Korisnici i klijenti:

Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima (uključujući pretplatu), možemo obrađivati vaše osobne podatke poput identiteta, podataka za kontakt, podataka o bankovnom računu. Pravni temelj ove obrade podataka jest ispunjenje ugovornih obveza prema Korisnicima (posebno pretplatnicima) kao ugovornoj stranci ili ispunjenje naših zakonskih obveza.

Vaše osobne podatke, uz vašu privolu, možemo obrađivati kako bismo vas obavijestili, ili omogućili trećim stranama da vas obavijeste o novostima za koje smatramo da bi vas mogle zanimati.

Kako i kome otkrivamo vaše osobne podatke

Bug ne prodaje vaše osobne podatke trećim stranama.

Uvid u osobne podatke omogućujemo tijelima državne vlasti i/ili organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših prava uključujući naših uvjeta korištenja te za potrebe zaštite naših zakonitih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) sukladno zakonskim propisima koji su na snazi. Vaše osobne podatke možemo otkriti i trećim stranama, uključujući:

  • davateljima usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku Bugu povezanu s informatičkom tehnologijom, sigurnošću i poslovnim resursima;
  • poslovnim partnerima, dobavljačima i podizvođačima radi ostvarivanja našeg ugovornog odnosa s vama (uključujući pretplatu na naše usluge);
  • oglašivačima ili oglašivačkim mrežama kojima su vaši podaci potrebni radi odabira i pružanja odgovarajućeg oglasnog materijala. Našim oglašivačima ne otkrivamo podatke na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe, ali dajemo im skupne informacije o našim korisnicima (na primjer, podatak da je određenog dana 500 osoba muškog spola mlađih od 30 godina kliknulo mišem na njihov oglas). Skupne informacije te vrste možemo koristiti kako bismo pomogli oglašivačima da dođu do ciljane publike. Osobne podatke koje smo prikupili od vas možemo koristiti tako da po želji naših oglašivača njihove oglase pokazujemo ciljanoj publici;
  • davateljima usluga analitike i alata za pretragu koji nam pomažu u poboljšanju i optimalnom funkcioniranju naše mrežne stranice.

Kada je to potrebno, Bug će dati uvid u vaše osobne podatke stručnim suradnicima izvan Buga (npr. odvjetnicima, knjigovođama, revizorima).

Pohrana vaših osobnih podataka i prijenos u druge zemlje

Vaši osobni podaci koje Bug prikuplja pohranjuju se u Europskoj Uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Međutim, za podatke koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) općenito se može reći da će putovati iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u EEA i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u EEA.

Osim toga, vaši osobni podaci mogu se prenijeti i pohraniti izvan Europske Unije i Europskog gospodarskog prostora. U slučaju kad se vaši osobni podaci prenose iz vaše zemlje u drugu zemlju, moguće je da se zakoni i propisi koji uređuju zaštitu vaših osobnih podataka u zemlji u koju se vaši podaci prenose razlikuju (ili predviđaju manji stupanj zaštite) od zemlje u kojoj ste zaposleni.

Naša je namjera da ne prenosimo vaše osobne podatke izvan EEA ako nisu propisane i primjenjuju se odgovarajuće mjere zaštite, koje uključuju: (1) odluku Europske komisije o adekvatnosti u vezi s tom zemljom ili zemljama; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik; (4) usvojeni kodeks ponašanja uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (5) usvojeni mehanizmi provjere i potvrde uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (6) ugovor u skladu sa standardima EU-a koje je odobrila Europska komisija.

Vaša prava

Imate pravo zatražiti od nas potvrdu o tome jesmo li ili nismo obradili vaše osobne podatke, kao i primjerak vaših osobnih podataka i/ili priliku da ih ispravite. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše osobne podatke ili, s obzirom na pravo na prijenos podataka, da prenesemo dio vaših osobnih podataka vama ili drugim osobama. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade vaših osobnih podataka (na primjer, obradi koja se koristi za izravni marketing ili za potrebe donošenja odluka isključivo automatskom obradom podataka uključujući profiliranje). Ako smo zatražili od vas suglasnost za pristup vašim osobnim podacima, imate pravo uskratiti nam suglasnost bez ikakvih negativnih posljedica po vas. Ako vaše osobne podatke obrađujemo zato što je to naš zakoniti interes (kao što smo objasnili u gornjem tekstu), imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.

Napominjemo da ta vaša prava u nekim situacijama mogu biti ograničena i da podliježu zakonu i propisima o zaštiti podataka; na primjer, vaše pravo na prigovor obradi osobnih podataka može biti ograničeno ako možemo dokazati da imamo zakonski utemeljenih razloga za obradu vaših osobnih podataka koji imaju premoć nad vašim interesima. Trebat ćemo potvrdu vašeg identiteta i više pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na takav vaš zahtjev. Odgovor na vaš zahtjev ne naplaćujemo osim u slučaju da je to predviđeno zakonom, a ako postoji zakonski predviđena naknada, ona će biti umjerena i primjerena vašem zahtjevu.

Ako želite iskoristiti navedena prava, molim vas da nam se obratite na kontakte navedene u daljnjem tekstu. Nadamo se da ćemo moći uspješno odgovoriti na svaki vaš eventualni upit o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke. Vaše je pravo također obratiti se odgovarajućem tijelu koje nadzire zaštitu podataka. Prigovor možete uputiti u državi članici u kojoj živite ili radite ili u onoj državi članici u kojoj se po vašim navodima dogodila povreda zakonskih propisa o zaštiti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke

Namjera nam je zadržati vaše osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno u skladu s našom internom politikom, i ne duže nego što je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u internoj politici i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi, a koji uključuju zakonski određen najkraći rok zadržavanja podataka, i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava (i zakonitih prava drugih strana).

Ako je temelj za obradu vaših osobnih podataka vaša suglasnost, te ćemo podatke obrađivati samo tijekom razdoblja za koje ste dali suglasnost, osim u slučaju da svoju suglasnost ograničite ili uskratite prije isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati osobne podatke na koji se ta uskrata odnosi za odgovarajuće svrhe osim u slučaju da imamo zakonsku obvezu obrađivati te osobne podatke i/ili je obrada tih osobnih podataka potrebna radi ostvarivanja naših zakonitih prava (uključujući i zakonita prava drugih strana).

Sigurnost podataka

Vaše podatke pohranjujemo na naše poslužitelje i na poslužitelje kojima upravlja treća strana (uključujući cloud usluge treće strane). Pritom primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i spriječili neovlašten pristup. S trećim stranama koje nam pružaju usluge hostinga sklopili smo ugovore, a ugovorne obveze uključuju i obveze povezane s organizacijskom i tehničkom sigurnošću vaših osobnih podataka. Sav platni promet je šifriran (npr. pomoću TLS protokola). Vi ste sami odgovorni za to da čuvate povjerljivost podataka za verifikaciju (npr. lozinki) koje koristite za pristup dijelovima naše mrežne stranice.

Prijenos podataka putem interneta nije posve siguran. Premda činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo vaše podatke, ne možemo vam jamčiti sigurnost podataka koje prenosite na našu mrežnu stranicu; svaki takav prijenos poduzimate na vlastiti rizik. Nakon što primimo vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

Privatnost djece

Bug ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba mlađih od 16 godina. Ako je roditeljima ili skrbnicima poznato da su njihova djeca Bugu ustupila svoje osobne podatke, trebali bi nas o tome odmah obavijestiti. Ako Bug utvrdi da mu je osobne podatke ustupila osoba mlađa od 16 godina, ti podaci će se uništiti, osim u slučaju kad je roditelj ili skrbnik izričito suglasan s time da Bug za jasno određenu svrhu obrađuje osobne podatke djeteta.

Kolačići i male aplikacije društvenih mreža

Što je kolačić

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija. Ipak, sve informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste omogućili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da sami odaberete hoćete li odobriti spremanje kolačića, da automatski pri zatvaranju internetskog preglednika obrišete spremljene kolačiće i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama vašeg internetskog preglednika.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Bug Onlinea.

Kakve kolačiće koristi Bug i zašto?

Bug Online koristi kolačiće s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo. Kolačići se koriste za pamćenje korisničkih podataka i postavki.

Kakvi još kolačići postoje na Bugovim mrežnim stranicama?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo kolačiće društvenih mreža (Facebook), servisa za mjerenje posjećenosti (Google Analytics, DotMetrics i Gemius Audience) te oglašivačkih mreža poput Google AdSensea.

Dodatne informacije

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija možete saznati na sljedećim poveznicama:

Poveznice na druge mrežne stranice

Naša mrežna stranica može nuditi poveznice na mrežne stranice koje nisu pod nadzorom Buga. Klik na poveznicu treće strane vodi vas na mrežnu stranicu te treće strane. Preporučujemo da se prigodom posjeta mrežnoj stranici na koju vas je odvela poveznica upoznate s postavkama privatnosti te mrežne stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Bug nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje ili upit u vezi s postupkom obrade vaših osobnih podataka, ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu zop@bug.hr ili pismom na adresu Bug d.o.o., Milana Ogrizovića 36a, 10000 Zagreb.

Zadnja izmjena: 24. svibnja 2018.
Bug može unositi izmjene i dopune u ovu Politiku, te će takve promjene učiniti dostupnim objavom nove Politike zaštite privatnosti na svojim mrežnim stranicama.